Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mały Słownik Terminów Detektorystycznych... (ciągle w budowie...#135
04-04-2014, 14: 02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-04-2014 13: 00 przez _cheetah_.)
Post: #1
Mały Słownik Terminów Detektorystycznych... (ciągle w budowie...#135

Mały Słownik Terminów Detektorystycznych...
Duży uśmiech


Cytat:
14504.2014
ciągle w budowie...
#135(chyba...)2D [ang] → Cewka DDAku to potoczne określenie dla akumulatorów (zwykle NiHm lub NiCd), którymi mogą być zasilane detektory lub inny osprzęt.

Akumulatorek NiCd to wychodzące już z użycia akumulatorki, którymi można było zasilać większość detektorów metalu. W chwili obecnej są już praktycznie wyparte przez akumulatorki NiHM, zwłaszcza nowej technologi o niskim stopniu samo-rozładowania sie.
Przed użyciem akumulatorów NiCd do zasilania detektora należy zawsze sprawdzić w specyfikacji detektora lub innego urządzenia, czy jest ono przystosowane do zasilania tym typem akumulatorów.
Akumulatory NiCd wymagają specjalnej ładowarki do procesu ich ładowania.

Akumulatorek NiHM to najbardziej popularne na rynku w chwili obecnej akumulatory, które mogą zasilać większość detektorów metalu.
Przed użyciem akumulatorów NiHM do zasilania detektora należy zawsze sprawdzić w specyfikacji detektora lub innego urządzenia, czy jest ono przystosowane do zasilania tym typem akumulatorów.
Akumulatory NiHM wymagają specjalnej ładowarki do procesu ich ładowania.
Starsze typy akumulatorów NiHM cechowały się dużym stopniem samo-rozładowania się, czyli nieużywane stopniowo traciły znaczne ilości energii, w związku z czym powinny być ładowane bezpośrednio przed użyciem urządzenia.
Nowe typy akumulatorów NiHM mają unowocześnioną konstrukcję i mogą leżeć nieużywane nawet rok bez znacznej utraty nagromadzonego ładunku.

All Metal [ang] jest to taki sposób pracy detektora metalu, kiedy sygnalizuje on wszystkie znajdujące się w ziemi pod cewką przedmioty metalowe, niezależnie od rodzaju metalu czy stopu, z którego są wykonane, a więc zarówno żelazne, jak i z metali kolorowych.
W tym sposobie pracy nie ma z założenia dyskryminacji obiektów niepożądanych (np. żelaza).

Antenna [ang] → Cewka

Audio ID [ang] → Identyfikacja Tonowa (dźwiękowa)Balans GruntuStrojenie (do) gruntu

BBS (Broad Band Spectrum [ang.] - Spectrum Szerokopasmowe) jest to oznaczenie sposobu pracy detektorów metalu wykorzystujących w czasie namierzania obiektu wiele częstotliwości nadawanych jednocześnie.
W stosunku do detektorów VLF jednoczesne zastosowanie wielu równolegle nadawanych częstotliwości umożliwia uzyskanie więcej informacji zarówno o samym obiekcie, jak również o mineralizacji gruntu, co pozwala na zwiększenie zasięgu detektora oraz jego czułości, jak również poprawia identyfikację namierzanego obiektu oraz sprawność dyskryminacji.
Dodatkowo zmniejszona bywa również ilość fałszywych sygnałów.

Bateria Alkaliczna to preferowany do zasilania detektorów typ baterii nieładowalnych.
Baterie alkaliczne są obecnie najbardziej rozpowszechnionym na rynku typem baterii.
Bateri alkalicznych NIE WOLNO ładować.

Bateria Ładowalna to specyficzny typ baterii, oznaczony jako Pure Energy, która może być ładowana.
Baterie te przeznaczone są do urządzeń o niskich poborach prądu (np. piloty do sprzętu RTV) i nie są zalecane do zasilania detektorów metalu.

Broad Band Spectrum [ang] → BBSCable Coil [ang] jest to cewka wykonana w formie pętli z kabla stosowana do poszukiwań profesjonalnych.
Zaletą takiej cewki jest możliwość dostosowania jej do dowolnego kształtu ramy lub wspornika, na jakiej może być rozpięta, tak, aby w jak najlepszy sposób spełnić potrzeby operatora.

Cache [ang] → Depozyt

CC [ang] → Concentric Coil [ang] / Elipticall (Concentric) Coil [ang] → Cewka Koncentryczna / Eliptyczna Cewka Koncentryczna

Cewka jest to element detektora metalu, który odpowiada za wykrywanie obiektów metalowych zalegających w głębi ziemi.
W typowym detektorze metalu cewka wysyła w głąb ziemi sygnał elektromagnetyczny, a następnie odbiera sygnały, które powstały z interakcji nadanego sygnału z obiektem. W zaawansowanych detektorach metalu mogą być dwie cewki, z których jedna tylko nadaje sygnał, a druga tylko odbiera.
Cewka jest bardzo ważnym elementem detektora, bo to od niej w znacznym stopniu zależą możliwości wykrywania obiektów przez detektor.
Jest wiele różnych typów i wykonań cewek, w zależności od sposobu ich działania oraz przeznaczenia, jednakże cewka musi być ZAWSZE dedykowana do danego typu detektora.
Do najbardziej rozpowszechnionych typów należą:
cewki DD
cewki koncentryczne,
eliptyczne cewki koncentryczne,
koplanarne cewki koncentryczne.
Inne określenia używane w stosunku do cewki to: „sonda”, „coil [ang]”, „pętla / loop [ang]”, „antena / antenna [ang]”.

Cewka DD jest to cewka, w której elementy nadawcze i odbiorcze położone są obok siebie, z niewielkim obszarem wzajemnego zachodzenia się jeden na drugi. Nazwę swoją zawdzięcza typowemu wyglądowi przypominającemu dwie przylegające do siebie litery D.
W cewce DD część nadawcza (uzwojenie) tworzy jedną z liter D, zaś część odbiorczą (uzwojenie) stanowi drugą z liter D.
Największą zaletą cewek DD jest bardzo szeroki pas przemiatania terenu, równy nieomalże długości samej cewki.
Choć dla cewki DD szerokość wiązki przeszukującej równa jest nieomalże długości samej cewki, to jednakże jej czułość (głębokość namierzenia obiektu) nie jest stała na całej szerokości cewki - największą czułość cewka DD miewa w swoim środku geometrycznym, po czym, wraz z oddalaniem się do krańców cewki - czułość się zmniejsza. Kształt wiązki przeszukującej będzie bardzo płaski, przypominając trochę odwrócony i pozaokrąglany trapez.
Kształt zewnętrzny cewki, w zależności od parametrów cewki, może być zbliżony do kołowego lub mieć zarys mniej lub bardziej wyciągniętej elipsy.
Dla cewek DD czułość cewki (głębokość namierzenia obiektu) powiązana jest z jej wymiarami – czym większe są wymiary cewki, tym większa jest też jej czułość, czyli tym głębiej cewka może odnaleźć obiekt.
Cewki DD, z uwagi na swoją konstrukcję, są bardziej odporne na wysokie mineralizacje gruntów od cewek koncentrycznych i koncentrycznych eliptycznych.
Inne określenia używane w stosunku do cewki DD to: „2D [ang]”, „widescan" [ang], „DD" [ang].

Cewka Koncentryczna jest to cewka o współosiowym układzie elementów nadawczych i odbiorczych.
W cewce koncentrycznej część nadawcza (uzwojenie) tworzy krąg umiejscowiony dookoła obrzeża cewki, zaś część odbiorcza (uzwojenie) stanowi krąg znajdujący się wewnątrz cewki, zwykle o wielkości w okolicach połowy średnicy cewki.
Kształt wiązki przeszukującej ma w przybliżeniu kształt odwróconego, zaokrąglonego na szczycie stożka, o podstawie odpowiadającej średnicy części odbiorczej. Największą czułość (głębokość namierzenia obiektu) cewka koncentryczna ma w swoim środku geometrycznym, wraz z oddalaniem się w kierunku zewnętrznym czułość ta szybko maleje.
Cewka koncentryczna jest niekierunkowa, odbiera sygnały ze wszystkich kierunków jednakowo.
Dla cewek koncentrycznych czułość cewki (głębokość namierzenia obiektu) powiązana jest z jej wymiarami – czym większa jest średnica cewki, tym większa jest też jej czułość, czyli tym głębiej cewka może odnaleźć obiekt.
Cewka koncentryczna bywa oznaczana skrótowo jako CC.

Chatter [ang] to ogólnie sygnały zakłócające (fałszywe) utrudniające pracę z detektorem metalu, a mogące pochodzić z różnych źródeł, między innymi od związków mineralnych bądź drobinek żelaza zawartych w glebie czy niedoskonałej pracy układów elektronicznych detektora.
Zmniejszenie bądź eliminację tych sygnałów osiągnąć można poprzez zmianę ustawień detektora, dostosowujących go do warunków otoczenia, w tym zmniejszania czułość czy zwiększania dyskryminacji.

Cienkie sreberko to potoczne określenie srebrnych monet o małych wymiarach (średnica, grubość).

Coil [ang] → Cewka

Coil Cover [ang.] → Osłona Cewki

Coin, Jewellery & Relic Hunting [ang] to określenie klasy detektorów przeznaczonych do poszukiwań ogólnych (monety, biżuteria, militaria i wszelkie inne obiekty mogąc mieć charakter historyczny, również w kontekście ekonomicznym), w odróżnieniu do detektorów przeznaczonych do poszukiwań (samorodków) złota.
Główny nacisk przy opracowywaniu takich detektorów kładziony jest na:
dopracowywaniu układów dyskryminacji umożliwiających jak najskuteczniejsze pomijanie niepożądanych obiektów,
dopracowywanie układów identyfikacji, umożliwiających jak najskuteczniejsze określanie właściwości namierzanych obiektów,
posiadanie wyświetlacza prezentującego VDI i/lub układów identyfikacji tonowej.

Concentric Coil [ang] → Cewka Koncentryczna

Conductivity [ang] → Konduktywność

Częstotliwość to jeden z podstawowych parametrów (właściwości) detektora metalu wskazujący pośrednio na przeznaczenie detektora do określonych typów poszukiwań.
detektory o niskich częstotliwościach pracy w okolicach pojedynczych kHz (kiloherców) określane są głównie jako detektory do poszukiwań militari.
detektory o średnich częstotliwościach (kilka...kilkanaście kHz) określane są jako detektory uniwersalne, do wszelkich poszukiwań - monet, biżuterii czy militari.
pierwsza podgrupa detektorów o wysokich częstotliwościach (kilkanaście kHz) określana jest jako detektory do poszukiwań monet i innych drobnych elementów z metali kolorowych.
druga podgrupa detektorów o wysokich i bardzo wysokich częstotliwościach (kilkanaście... kilkadziesiąt kHz) określana jest jako detektory specjalizowane do poszukiwań samorodków złota.
Powyższy podział jest czysto umowny, ponieważ każdy detektor metalu jest w stanie wykryć każdy metal, a detektory będą się jedynie różnić pomiędzy sobą skutecznością pracy, w tym w szczególności maksymalną głębokością detekcji różnych obiektów wykonanych z różnych materiałów.

Czułość jest to:
określenie maksymalnego zasięgu (głębokości) na jakiej detektor może zlokalizować obiekt. Czułość jest zależna zarówno od wielu czynników zewnętrznych, jak również i nastaw detektora.
regulacja maksymalnego zasięgu detektora. Czułość należy dostosowywać do warunków poszukiwań, nie zawsze ustawienie czułości maksymalnej umożliwi najskuteczniejszą pracę detektora.DD [ang] → Cewka DD

Depozyt to celowo ukryty w ziemi (zakopany) zbiór monet, kosztowności lub innych (wartościowych) przedmiotów.

Detektor powszechnie przyjęte w środowisku poszukiwaczy określenie detektora metalu.

Detektor Metalu [ang] jest to urządzenie elektroniczne przeznaczone do wykrywania obecności przedmiotów metalowych.

DISC [ang] → Dyskryminacja

Discrimination [ang] → Dyskryminacja

Double D [ang] → Cewka DD

DynamikTryb Dynamiczny

Dyskryminacja jest to taki sposób pracy detektora metalu, kiedy sygnalizuje on tylko niektóre ze znajdu[/b]jących się w ziemi pod cewką przedmiotów metalowych.
To, jakie obiekty (materiał, wielkość) będą pomijane, zależy w ogólności od właściwości sygnałów pochodzących od obiektów czyli ich fazy i wielkości oraz od konstrukcji wykrywacza i ustawień użytkownika.
Dla większości wykrywaczy umożliwiających pracę w trybie dyskryminacji można pomijać obiekty niepożądane ('śmieci') wykonane zarówno z żelaza, jak z żelaza czy z metali kolorowych.
Ogólnie przyjętym jest, że dyskryminacja służy do dwu podstawowych celów:
pomijania obiektów żelaznych przy poszukiwaniu obiektów wykonanych z metali kolorowych (w szczególności monet)
pomijania drobnych przedmiotów żelaznych przy poszukiwaniu obiektów dużych i głęboko położonych (w szczególności militaria).
Choć tryb dyskryminacji służy generalnie do pomijania zalegających w ziemi obiektów niepożądanych ('śmieci'), to jednakże można w ten sposób pominąć także pożądane obiekty, ponieważ mogą one dawać w pewnych okolicznościach sygnały o właściwościach podobnych do sygnałów pochodzących od obiektów niepożądanych ('śmieci'). Dotyczyć to może zwłaszcza pracy z detektorami posiadającymi dyskryminację blokową lub wybiórczą.

Dyskryminacja Wybiórcza to dyskryminacja dająca możliwość pomijania określonej grupy obiektów niepożądanych ('śmieci') posiadających określone właściwości fazy i wielkość sygnału.
W zależności od możliwości detektora dyskryminacja wybiórcza może umożliwiać pomijanie poczynając od bardzo wąskich grup obiektów (np. pojedyncze, konkretne obiekty, np. kulki szrapnelowe, zamknięcia typu "Polmos", etc...), aż do całych bloków obiektów.
Dyskryminację wybiórczą należy stosować bardzo ostrożnie i rozważnie, mając na uwadze to, że w zakresie dyskryminowanym mogą znajdować się również obiekty pożądane.

Dyskryminacja Wielkościowa to dyskryminacja dająca możliwość pomijania określonej grupy obiektów niepożądanych w zależności od ich wielkości, a także częściowo od rodzaju materiału, z którego zrobiony jest obiekt.
Dyskryminacja wielkościowa stosowana byłą głównie w starszych modelach detektorów (analogowych), które nie były wyposażone w mikroprocesor i układy pomiaru fazy sygnałów pochodzących od namierzanych obiektów.
Dyskryminacja wielkościowa zwykle zmniejsza zasięg maksymalny detektora w zależności od jej ustawienia.Electromagnetic Interferences [ang] → EMI

EMI (Electromagnetic Interferences [ang] / Zakłócenia Elektromagnetyczne) to ogół oddziaływań mogących zakłócać pracę detektorów metali pochodzących od innych znajdujących się w pobliżu lub niedalekim sąsiedztwie urządzeń i systemów emitujących promieniowania elektromagnetyczne, a w szczególności takich jak:
inne detektory metalu,
wszelkie urządzenie elektroniczne (telefony komórkowe, radia, walkie-talkie...
wszelkie urządzenia elektromagnetyczne (silniki, transformatory...)
linie przesyłowe WN (wysokiego napięcia)
stacje przekaźnikowe i nadawcze - telewizyjne, radiowe, GSM / LTE, wszelkich łączności telekomunikacyjnych...

Eliptyczna Cewka Koncentryczna jest to zmodyfikowana klasyczna cewka o współosiowym układzie elementów nadawczych i odbiorczych.
W eliptycznej cewce koncentrycznej część nadawcza (uzwojenie) tworzy krąg lub elipsę umiejscowione dookoła obrzeża cewki, część odbiorcza (uzwojenie) stanowi zaś elipsę umieszczoną wewnątrz cewki, o dłuższej cięciwie skierowanej wzdłuż cewki, czyli w poprzek do kierunku ruchu cewki w czasie przemiatania terenu.
Kształt wiązki przeszukującej ma w przybliżeniu kształt odwróconego, spłaszczonego z dwu stron oraz zaokrąglonego na szczycie stożka, o podstawie odpowiadającej powierzchni części odbiorczej. Największą czułość (głębokość namierzenia obiektu) eliptyczna cewka koncentryczna ma w swoim środku geometrycznym, wraz z oddalaniem się w kierunkach zewnętrznych czułość ta szybko maleje.
Taki kształt cewki odbiorczej, a co za tym idzie i wiązki przeszukującej, zapewnia zwykle trochę szersze pole przeszukania (dłuższa cięciwa elipsy), dając równocześnie lepszą separację leżących obok siebie obiektów z uwagi na węższą wiązkę w kierunku poprzecznym (mniejsza cięciwa elipsy).
Z uwagi na kształt wiązki przeszukującej eliptyczna cewka koncentryczna jest kierunkowa, różnica w odbiorze sygnałów z różnych kierunków odpowiadać będzie różnicy wymiarów jej cięciw.
Dla eliptycznych cewek koncentrycznych czułość cewki (głębokość namierzenia obiektu) powiązana jest z jej wymiarami – czym większa jest średnica cewki, tym większa jest też jej czułość, czyli tym głębiej cewka może odnaleźć obiekt.
Eliptyczna cewka koncentryczna bywa oznaczana skrótowo jako CC, zwykle z dopiskiem „elipsa / eliptyczna / elipticall [ang]”.FBS (Full Band Spectrum [ang] - Pełne Pasmo ) to oznaczenie sposobu pracy detektora metalu w którym wykorzystywane jest jednocześnie wiele częstotliwości z pełnego dostępnego pasma częstotliwości.
Wykorzystanie technologii FBS umożliwia detektorowi uzyskanie pełniejszej i bardziej precyzyjnej informacji o namierzanym obiekcie oraz o właściwościach (mineralizacji) gruntu.
Zalety systemów FBS w stosunku do systemów VLF to:
większa czułość (zasięg) niezależnie od kształtu i wielkości namierzanych obiektów.
możliwość ciągłego skutecznego automatycznego ustawiania czułości i dostrojenia (do) gruntu
najwyższe możliwe separacje obiektów od tła gruntu oraz możliwość precyzyjnego określania VDI (id)
umożliwienie dwuwymiarowej dyskryminacji obiektu - osobno dla obiektów ferromagnetycznych i diamagnetycznych.

Frame [ang]Rama

Frame Coil [ang] jest to cewka wykonana w formie ramy o dowolnych wymiarach, przeznaczona do głębokich i bardzo głębokich poszukiwań profesjonalnych dużych obiektów.
Cewki takie są również bardzo przydatne przy przeszukiwaniu dużych połaci terenu.
Zuwagi na zwykle duże wymiary cewka ramowa jest zwykle noszona przez dwu operatorów lub jest ciągnięta przez pojazd.
Cewka ramowa popularnie nazywana jest w skrócie ramą / frame [ang].

Full Band Spectrum [ang] → FBSGeoradar [ang] jest to urządzenie elektroniczne służące do bezinwazyjnego badania struktury gruntu, a w szczególności wykrywania dowolnych obiektów znajdujących się w gruncie.
Georadar działa na zasadzie analogicznej do działania zwykłego radaru, czyli wysyła w głąb ziemi wiązkę fal radiowych, a następnie rejestruje ich odbicie od wszelkich nieciągłości gruntu, jak również dowolnych obiektów w nim zawartych.
Georadary mają obecnie bardzo szerokie spektrum zastosowań, gdzie jednym z nich jest używanie ich przez poszukiwaczy do głębokiej penetracji gleby (powyżej zasięgu standardowych detektorów metalu) w poszukiwaniu artefaktów, ukrytych pomieszczeń, korytarzy, depozytów oraz obiektów niemetalowych itp.
Podobnie do detektorów metalu, georadary pracują na różnych częstotliwościach odpowiednio dobieranych dla uzyskania maksymalnych zasięgów (głębokości penetracji) lub maksymalizacji rozdzielczości, czyli możliwości określania obecności jak najmniejszych obiektów bądź zmian gruntowych.
Istotną częścią georadaru jest dołączane do niego oprogramowanie służące do wizualizacji pracy georadaru oraz ułatwiające analizę otrzymywanych wyników, ktra zwykle nie jest prostym zagadnieniem.
Podstawowymi warunkami skutecznego zastosowania georadaru jest posiadanie dobrego oprogramowania wizualizującego i analizującego oraz doświadczenie operatora.

Gold Hunting [ang] → Gold prospecting

Gold Prospecting [ang] to określenie klasy detektorów metali optymalizowanych do poszukiwań (samorodków) złota.
Charakteryzują się one, w stosunku do do pozostałych detektorów ogólnego zastosowania:
bardzo dobrymi układami strojenia (do) gruntu detektora, ponieważ prawidłowe i dokładne strojenie detektora do gruntu stanowi podstawę przy poszukiwaniu (samorodków) złota, w tym na terenach o bardzo wysokich mineralizacjach.
zwykle wykazują się większymi zasięgami od innych detektorów ogólnego zastosowania.

GPR (Ground-Penetrating Radar [ang] / Radar Penetrujący Grunt) → Georadar

Ground Balancing [ang] → Strojenie (do) gruntu

Ground Mineralisation [ang] → Mineralizacja Gruntu

Grunt Obojętny (Neutralny) to grunt, który charakteryzuje małą, nieistotną z punktu widzenia pracy detektora zawartością soli mineralnych oraz żelaza i jego związków, nie wpływających znacząco na pracę detektora.

Grunt Magnetyczny to grunt, który charakteryzuje się istotną zawartością żelaza i jego związków, nadającą gruntowi właściwości magnetyczne, powodujące znaczący ujemny wpływ na pracę detektora metalu.
W takiej sytuacji następuje zwykle zmniejszanie maksymalnego zasięgu detektora w stosunku do gruntów o charakterze obojętnym, jak również może wzrosnąć poziom zakłóceń i sygnałów fałszywych.

Grunt Przewodzący to grunt, który charakteryzuje się istotną zawartością soli mineralnych, nadających gruntowi właściwości przewodzące, powodujących znaczący ujemny wpływ na pracę detektora metalu.
W takiej sytuacji następuje zwykle zmniejszanie maksymalnego zasięgu detektora w stosunku do gruntów o charakterze obojętnym, jak również może wzrosnąć poziom zakłóceń i sygnałów fałszywych.
Z gruntami przewodzącymi mamy do czynienia zwykle na plażach nadmorskich.

Ground Tracking [ang] → Strojenie (do) gruntuHalo [ang] jest to efekt gromadzenia się wokół obiektu znajdującego się w ziemi produktów (soli mineralnych, tlenków, etc...) powstających na skutek korozji materiału obiektu. Efekt halo przypomina efekt halo wokół księżyca przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
Efekt halo powstaje zarówno dla obiektów żelaznych, jak i wykonanych z metali kolorowych. Największy efekt daje halo powstałe od obiektów żelaznych (rdza).
Wielkość efektu halo zależy od materiału oraz od czasu nieruchomego zalegania obiektu w ziemi
Efekt halo zwykle zwiększa efektywną powierzchnię obiektu detekowaną przez detektor, umożliwiając tym samym detekcję obiektu głębiej normalnego zasięgu detektora.
Dla detektorów posiadających możliwość określania wielkości obiektu efekt halo może prowadzić do przekłamywania wielkości obiektu.
Małe obiekty po dostatecznie długim czasie przebywania w gruncie mogą zostać skorodowane całkowicie i w ich miejsce może pozostać jedynie halo.

Halo effect [ang] → Halo

Hodograph [ang] w detektorach metalu jest to graficzne przedstawienie zmian fazy i amplitudy sygnału, zależnych od właściwości namierzanego obiektu (jak jego konduktywności, właściwości ferromagnetycznych, kształtu, głębokości, itp...), a powstających w czasie przemiatania cewką detektora nad tym obiektem.
Dzięki obserwacji kreślonych przez detektor wykresów operator detektora otrzymuje dodatkową cenną informację, mogącą dopomóc w ocenie, czy namierzony obiekt jest obiektem pożądanym (np. moneta) czy niepożądanym (śmieciem).
W wyświetlanie hodografów wyposażone są detektory metalu wyższej klasy.Id [ang] → VDI

IdentyfikacjaVDI

Identyfikacja Tonowa (dźwiękowa) jest to odpowiednik VDI, w którym właściwościom obiektów (przewodnościom) odpowiadają określone tony lub zakresy tonów sygnału dźwiękowego.
Identyfikacja tonowa odpowiada wskazaniom VDI.
W zależności od konstrukcji nastaw detektorów najczęssciej spotykane są następujące identyfikacje tonowe:
dwutonowa, zwykle wskazująca na obiekty żelazne i z metali kolorowych
trój-, cztero- i więcej tonowa
wielotonowa - np. 20 tonowa w detektorach Rutus.Jewellery Hunting [ang]→ Coin, Jewellery & Relic HuntingHead [ang] → Cewka

Hot Rock [ang] → Kamienie MagnetyczneKamienie Magnetyczne są to kamienie posiadające większe bądź mniejsze właściwości magnetyczne, z racji czego mogą być sygnalizowane przez detektor.
Dobre detektory bywają wyposażane w opcje (nastawy) umożliwiające całkowitą bądź częściową eliminację wskazań tych kamieni → Korekcja Kamieni Magnetycznych.

Kij to jedno z potocznych określeń detektora metalu.

Konduktywność (przewodność elektryczna właściwa) charakteryzuje wielkość przewodności materiału, inaczej mówiąc określa opór materiału dla przepływu prądu elektrycznego.
Konduktywność ma różną, unikalną wartość dla każdego metalu (pierwiastka chemicznego), co wykorzystywane jest do określania (oszacowywania) VDI (id) (identyfikacji) namierzanych obiektów.

Korekcja Kamieni Magnetycznych [RUTUS] jest to opcja w detektorach Rutusa umożliwiająca uzyskanie jednego z dwu efektów, w zależności od sposobu ustawienia korekcji:
na wartości minusowe (◄) co powoduje brak sygnalizacji kamieni magnetycznych przez detektor.
na wartości plusowe (►) co powoduje zwiększenie możliwości sygnalizowania przez detektor dużych i bardzo dużych obiektów wykonanych z metali kolorowych.
Uwaga!
ustawienie dużych wartości korekcji kamieni magnetycznych zmienia wartość wyświetlanego id (VDI), nawet o dwie jednostki.
ustawienie dużych wartości ujemnych może spowodować ograniczenie sygnalizacji dużych obiektów z metali kolorowych.
ustawienie dużych wartości dodatnich może spowodować silną detekcję kamieni magnetycznych.
ustawienia korekcji kamieni nie mają wpływu na zasięg detektora, a jedynie na sygnalizację bądź nie określonych obiektów.

Kosa to potoczne określenie wysokiej skuteczności detektora do detekcji określonych typów obiektów, np. srebrnych monet.

KretPinPointerLoop [ang] → Cewka

Lorenc:
potoczne określenie detektora metalu pracującego z cewką ramową
Lorenz - producent wysokiej klasy profesjonalnych detektorów metali pracujących również z cewkami ramowymi lub kablowymi .Magnes neodymowy jest to grupa magnesów stałych o bardzo silnych polach magnetycznych, a zarazem dużej sile przyciągania.
Magnesy neodymowe produkowane są w wileu rodzajach, o różnych właściwościach, w tym o różnej sile pola magnetycznego czyli różnej sile przyciągania.
Magnesy te, z uwagi na ich bardzo duże pole magnetyczne, stosowane są w poszukiwaniach, głównie w zbiornikach wodnych, rzekach czy morzach.

Masking [ang] → Maskowanie

Maskowanie to utrudnianie lub uniemożliwianie wykrycia obiektu przez detektor metalu powodowane niepożądanymi oddziaływaniami gruntu lub innych obiektów znajdujących się w pobliżu obiektu na pracę detektora.
Maskowanie obiektu przez grunt występuje dla obiektów położonych głęboko, w przypadku których sygnał od nich pochodzący staje się porównywalny z sygnałami pochodzącymi od gruntu. Czym bardziej grunt będzie zmineralizowany (większa emisja sygnałów), tym bardziej będzie utrudniał (“maskował”) wyszukiwanie głębokich obiektów.
Z maskowaniem od innych obiektów mamy zaś do czynienia, kiedy w pobliżu namierzanego obiektu zalega inny obiekt, a zwłaszcza duży i żelazny, który swoim sygnałem “przykrywa” sygnał od namierzanego obiektu.
To, na ile detektor jest odporny na efekty maskowania zależy od wielu czynników, a w szczególności od:
konstrukcji i oprogramowania detektora.
typu i wykonania cewki,
ustawień (opcji) detektora dostępnych dla jego użytkownika.

Maskowanie [RUTUS] jest to opcja używana w detektorach Rutus do usuwania krótkich sygnałów z toru Audio, które zwykle mają charakter zakłócenia, pochodzącego od sygnałów na granicy dyskryminacji czy identyfikacji lub zakłóceń EMI (elektromagnetycznych).
Jednakże część z takich krótkich sygnałów może pochodzić od głębokich obiektów lub obiektów o specyficznym ułożeniu czy w sąsiedztwie innych obiektów. Z tego względu wskazane jest ustawianie jak najmniejszych wartości maskowania, tak, aby w jak najmniejszym stopniu tracić możliwości detekcji słabych sygnałów.

Mineralisation [ang] → Mineralizacja Gruntu

MineralizacjaMineralizacja Gruntu

Mineralizacja Gruntu jest to określenie zawartości w gruncie soli mineralnych oraz metali ferromagnetycznych, których obecność wpływa na pracę detektora metalu.
Obecność w gruncie soli mineralnych wpływa na stopień przewodności gruntu. Czym większa jest zawartość soli tym większa przewodność, a więc i większy jest negatywny wpływ takiego gruntu na pracę detektora.
Obecność w gruncie żelaza i jego związków wpływa na właściwości magnetyczne gruntu. Czym większa jest zawartość związków żelaza, tym większy jest negatywny wpływ takiego gruntu na pracę detektora.
Czym wyższa jest mineralizacja gruntu, tym większy jest jej wpływ na pracę detektora, w szczególności zmniejszany jest zasięg detektora z uwagi na zjawisko maskowania sygnałów od obiektów poprzez sygnały generowane od gruntu.
Wraz ze wzrostem stopnia mineralizacji gruntu zwiększać się może również ilość fałszywych sygnałów pochodzących od gruntu, a utrudniających lub maskujących detekcję sygnałów od obiektów pożądanych.
Właściwe dostrojenie detektora metalu do gruntu stanowi podstawę w osiąganiu maksymalnych czułości poszukiwań.
Mineralizacja gruntu jest zmienna, należy więc bacznie obserwować sam grunt, jak i pracę detektora, tak aby detektor był zawsze jak najlepiej dostrojony do gruntu.

Mix [RUTUS]Tryb Jednoczesny

Motion [ang] → Tryb DynamicznyNegative mineralization [ang] → Grunt magnetyczny

Neodym [ang] → Magnes neodymowy

Neutral Ground: [ang] → Grunt Obojętny (Neutralny)

NiCd [ang] → Akumulatorek NiCd

NiHM [ang] → Akumulatorek NiHM

Non-motion [ang] → Tryb Statyczny

Notch [ang] → Dyskryminacja WybiórczaOsłona Cewki to dodatkowe zabezpieczenie cewki detektora przed jej uszkodzeniem spowodowanym eksploatacją, głównie poprzez uderzenia we wszelkiego rodzaju przeszkody terenowe, jak kamienie, ziemię, drzewa, itp.
W dobrze wykonanych cewkach dodatkowe osłony nie są wymagane dla normalnej eksploatacji.
Jednakże jest też grupa cewek posiadających względnie delikatną konstrukcję, dla których dodatkowe osłony są nie tyle wskazane, co konieczne.
Osłony cewek można wykonywać ręcznie lub kupować gotowe, o ile do danego modelu cewki są takowe dostępne.PatelniaCewka

Patyk to jedno z potocznych określeń detektora metalu.

PI (Pulse Induction [ang.]) to oznaczenie sposobu pracy detektora metalu w którym detektor wykorzystuje do namierzania obiektu sygnał impulsowy.
Detektory wykorzystujące tę technologię mają zwykle dużo większe zasięgi od detektorów VLF i pochodnych.

PinPoint [ang.] to funkcja w detektorze metalu pozwalająca na precyzyjne określenie lokalizacji namierzanego obiektu.
Funkcja ta określa również często głębokość zalegania obiektu, choć zwykle bywa ona szacunkowa.

PinPointer [ang.] to miniaturowy, ręczny detektor metalu używany pomocniczo do określania położenia obiektu w obrębie kopanego dołka lub w wykopanej ziemi.
PinPointer znacznie ułatwia i przyspiesza proces wyszukiwania obiektu, szczególnie przy używaniu cewek o dużych wymiarach.

Piszczałka to jedno z potocznych określeń detektora metalu.

PompkaStrojenie (do) gruntu - ręczne

Positive mineralization [ang] → Grunt Przewodzący

Pulse Induction [ang.] → PI

Pure Energy [ang.] → Baterie ładowalneRama:
potoczne określenie dla cewki ramowej
potoczne określenie dla detektora metalu pracującego z cewką ramową.

Rechargeable Battery [ang.] jest ogólnie używanym oznaczeniem akumulatorów (NiHM, NiCd, LioN, itp.), które mogą być ponownie ładowalne.

Relic Hunting [ang]→ Coin, Jewellery & Relic HuntingSAT (Self Adjusting Threshold [ang.]) jest to system automatycznego utrzymywania optymalnego poziomu sygnału wiodącego w detektorze.

SAT [RUTUS] to regulacja w detektorach Rutusa umożliwiająca uniknięcia spadków zasięgu detektorów oraz utraty ich stabilności na skutek rozstrajania się spowodowanego silnym operowaniem słońca na powierzchni cewki, w szczególności w bardzo gorące dni.
W miarę nagrzewania się cewki należy zwiększać (►) wartość parametru SAT.
Regulacja SAT zmniejszać może sama z siebie zasięg detektora, tak więc nie należy jej nadużywać, a po zejściu z terenu silnie nasłonecznionego - obowiązkowo wyłączać.

Scuff Cover [ang.] → Osłona Cewki

Sensitivity [ang.] → Czułość

SondaCewka

StatykTryb Statyczny

Strojenie (do) gruntu jest to procedura umożliwiająca uniezależnienie pracy detektora od wpływu gruntu nad którym porusza się cewka.
W przypadku dokonania prawidłowego strojenia do gruntu zmiany wysokości położenia cewki na gruntem nie wpływają na stabilność pracy detektora ani na zmiany poziomu tonu wiodącego.
Prawidłowo wykonane strojenie (do) gruntu jest też podstawą uzyskania maksymalnego możliwego zasięgu detektora, szczególnie dla pracującego w trybie All Metal.
Dokonywanie strojenia (do) gruntu możliwe jest na kilka sposobów:
strojenie ręczne / manualne / manual [ang.]
strojenie automatyczne
ciągłe śledzenie zmian gruntu dokonywane przez detektor (tracking [ang.])
Przy strojeniu ręcznym i automatycznym może być wymagane powtarzanie strojenia wraz z dużymi zmianami mineralizacji (rodzaju) przemierzanego gruntu.
Strojenie (do) gruntu jest pierwszą czynnością dokonywaną po wykonaniu nastaw detektora, a przed rozpoczęciem pracy detektora.
Zmiana niektórych nastaw (opcji) detektora w czasie jego pracy może skutkować również koniecznością dokonania ponownego strojenia (do) gruntu.
Czasami nie jest możliwe idealne dostrojenie detektora do gruntu.

Strojenie (do) gruntu - automatyczne realizowane jest przez włączenie opcji strojenia do gruntu w detektorze, a następnie wykonywania kolejnych poleceń. Typowo strojenie automatyczne odbywa się przez podniesienie sondy na wysokość pasa, a następnie opuszczanie jej do poziomu gruntu, a detektor w międzyczasie dobiera sam odpowiednie nastawy.

Strojenie (do) gruntu - ręczne realizowane jest typowo przez kilkukrotne podnoszenie sondy na wysokość pasa, a następnie opuszczanie jej do poziomu gruntu i takie regulowanie nastaw detektora, aby uzyskać jednostajny poziom sygnału wiodącego w czasie opuszczania sondy.
Strojenie ręczne często nazywane bywa potocznie "pompką' z racji podobieństwa do procesu pompowania.

Strojenie (do) gruntu - śledzenie jest to ciągłe sprawdzanie właściwości gruntu (mineralizacji) w czasie pracy detektora, pozwalające utrzymać optymalne dostrojenie (do) gruntu w całym czasie pracy detektora.
O ile śledzenie ma tą zaletę, że detektor pracuje cały czas w optymalnych warunkach, to jednakże należy liczyć się z możliwością mniejszego lub większego ograniczenia jego zasięgu i stabilności w zależności od typu gruntów i ich właściwości.
Zwykle proces śledzenia zmian właściwości gruntu określany jest jako 'tracking' [ang.]

Sygnał wiodący jest to ciągły dźwięk wydawany przez detektor w czasie, kiedy pod jego sondą nie znajduje się żaden metal (obiekt).
W detektorze pracującym trybie statycznym (AllMetal) po pojawieniu się pod cewką obiektu metalowego sygnał wiodący (poziom) narasta, sygnalizując obiekt.
W detektorze pracującym trybie dynamicznym po pojawieniu się pod cewką obiektu metalowego sygnalizacja obiektu może być dokonywana w różny sposób charakterystyczny dla danego detektora i jego nastaw, przykładowo:
narastanie poziomu dźwięku
narastanie poziomu wraz ze zmianą częstotliwości w zależności od rodzaju materiału, z jakiego zrobiony jest obiekt
gong
Bardzo ważne jest ustawienie poziomu sygnału wiodącego, zwłaszcza dla detektora pracującego w trybie statycznym (All Metal):
Zbyt wysoki poziom sygnału wiodącego może powodować brak odsłuchu sygnalizacji bardzo słabych sygnałów
Zbyt niski poziom sygnału wiodącego również może powodować brak odsłuchu sygnalizacji bardzo słabych sygnałów
W wielu detektorach, po pojawieniu się pod cewką obiektu zdyskryminowanego sygnał wiodący zanika, informując operatora o obecności takiego obiektu.Target id [ang.] → VDI

Threshold [ang.] → Sygnał Wiodący

Tone ID [ang] → Identyfikacja Tonowa (dźwiękowa)

Tracking [ang.] → Strojenie (do) gruntu - śledzenie

Tryb Dynamiczny to sposób pracy detektora metalu, w którym do wykrycia (detekcji) obiektu w ziemi wymagany jest ruch sondy nad obiektem.
Przy pracy w trybie dynamicznym detektor ma mniejszą czułość (czasami znacznie) od trybu statycznego.
W trybie dynamicznym detektor może pracować na dwa sposoby:
w trybie All Metal. Czułość detektora w tym trybie pracy może być czasem nawet znacznie mniejsza od czułości przy pracy w trybie statycznym z opcją All Metal.
w trybie Dyskryminacji. Czułość detektora w tym trybie pracy może być czasem nawet znacznie mniejsza od czułości przy pracy w trybie statycznym z opcją Dyskryminacja.

Tryb Jednoczesny [RUTUS] to sposób efektywny sposób pracy detektorów metalu firmy Rutus przy poszukiwaniu obiektów z metali kolorowych, kiedy pracują one jednocześnie w trybie dynamicznym i statycznym.
Ten tryb pozwala na połączenie zalet trybów statycznego i dynamicznego:
dzięki trybowi statycznemu detektor może szukać obiektów głębiej niż przy pracy tylko w trybie dynamicznym;
dzięki trybowi statycznemu zminimalizowana jest szansa na pominięcie słabych sygnałów, które mogłyby umknąć uwadze operatora lub być usunięte przez elektronikę detektora pracującego w trybie dynamicznym.
dzięki trybowi dynamicznemu detektor szybko wskazuje obiekty z metali kolorowych.
przy pracy w trybie jednoczesnym ułatwiona bywa znacznie identyfikacja żelazo - metal w trudnych przypadkach dla tego samego detektora.
Trybem jednoczesnym może posługiwać się każdy operator sprzętu, również początkujący, choć wymaga on już osłuchania się z sygnałami detektora i pewnej rutyny w jego używaniu.
Inne, potocznie używane określenie dla trybu jednoczesnego to "mix".
Odpowiednik trybu jednoczesnego spotyka się również czasami w innych detektorach.

Tryb Statyczny to sposób pracy detektora metalu, w którym do wykrycia (detekcji) obiektu w ziemi nie jest wymagany ruch sondy nad obiektem.
Przy pracy w trybie statycznym detektor ma największą czułość, czyli może odnaleźć najgłębiej położone obiekty.
W trybie statycznym detektor może pracować na dwa sposoby:
w trybie All Metal, kiedy detektor będzie miał największą możliwą czułość, czyli największą głębokość detekcji obiektów.
w trybie Dyskryminacji, kiedy, w zależności od konstrukcji detektora, może on mieć zasięg porównywalny lub (znacznie) mniejszy od zasięgu przy pracy w trybie All Metal.

Two-Box [ang] jest to rodzaj detektora metalu posiadającego dwie oddzielne cewki, ustawione w stosunku do siebie pod kątem 90°.
Jedna z cewek jest cewką nadawczą, emitującą sygnał sondujący grunt, druga z cewek jest cewką odbiorczą, odpowiedzialną za odbiór sygnałów pochodzących od obiektów w ziemi.
Detektory tego typu cechują się powiększonym zasięgiem w stosunku do typowych detektorów jedno-cewkowych i przeznaczone są głównie do poszukiwań dużych obiektów znajdujących się na dużych głębokościach.Widescan [ang] → Cewka DD

Wykrywka to jedno z potocznych określeń detektora metalu.VDI (Visual Discrimination Indication [ang] - Wizualna Informacja o Obiekcie) jest to odczyt cyfrowy bądź innego rodzaju wskazanie na wyświetlaczu detektora wskazującego rodzaj obiektu aktualnie detekowanego przez dekoder.
VDI określana jest na podstawie właściwości namierzanego obiektu - przewodność właściwa i właściwości ferromagnetyczne materiału z jakiego wykonany jest obiekt.
VDI charakteryzuje się kilkoma szczególnymi cechami:
jej wartość jest unikalna dla każdego obiektu;
jej wartość jest unikalna dla każdego detektora, również w zależności od wybranej częstotliwości;
jej wartość zależy od tak wielu czynników, że VDI dla danego obiektu może mieć w różnych sytuacjach różne wartości.
Na podstawie VDI generowane są również sygnały dźwiękowe (tonowe) odpowiadające wartości VDI lub zakresowi VDI.

VLF (Very Low Frequency [ang] - Bardzo Niska Częstotliwość) - to oznaczenie sposobu pracy detektora metalu w którym detektor wykorzystuje do namierzania obiektu ciągły sygnał o pojedynczej, stałej częstotliwości.
Obecnie są to najbardziej rozpowszechnione detektory metalu.
Odmianą detektorów VLF są detektory wieloczęstotliwościowe oraz BBS i FBS.

Very Low Frequency [ang] → VLFZakłócenia Elektromagnetyczne [ang] → EMI


cdn.
I jak zwykle prośba o uwagi i propozycje.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
23-04-2014, 11: 49
Post: #2
RE: Mały Słownik Terminów Detektorystycznych... (ciągle w budowie...#135
cytat :
"BBS (Broad Band Spectrum [ang.] - Spectrum Szerokopasmowe) jest to oznaczenie sposobu pracy detektorów metalu wykorzystujących w czasie namierzania obiektu wiele częstotliwości nadawanych jednocześnie."

BBS i FBS raczej nie jednocześnie a po kolei po sobie czego skutkiem jest długi czas reakcji detektora np.Minelab SE zalecana optymalna prędkość omiatania sondą 4 sekundy na 1 metr. Dla porównania Rutus Solaris zalecana prędkość omiatania sondą 1m na 1 sekundę.Machając szybciej detektor może nie zdążyć zasygnalizować,zobaczyć słabsze sygnały.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Kontakt | Forum użytkowników marki RUTUS i nie tylko ;) | Wróć do góry | Wróć do forów | Mobile Version | RSS