Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
 • 0 Głosów - 0 Średnio
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ładowarki mikroprocesorowe do akumulatorów NiHM
13-03-2014, 12: 30 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-03-2014 23: 59 przez _cheetah_.)
Post: #1
Ładowarki mikroprocesorowe do akumulatorów NiHM
W chwili obecnej standardem stają się zaawansowane w swoich możliwościach ładowarki mikroprocesorowe do ładowania akumulatorów NiHM oraz NiCd.

Ponieważ posiadają wielość funkcji, możliwości i opcji postanowiłem zrobić krótkie resume tematu, aby pomóc w wyborze albo wymianie ładowarki, bo to od niej w dużym stopniu zależeć bezie komfort pracy z akumulatorkami.

Jeśli nie będzie napisane inaczej - 'akumulator' oznaczać będzie "akumulator NiHH".

Dlaczego warto, a właściwie to należy, używać ładowarki mikroprocesorowej?
  Podstawowym powodem
  jest to, że tego typu ładowarka potrafi dokładnie i precyzyjnie określić moment, kiedy akumulator naładowany jest optymalnie.
  W starszych typach ładowarek, tzw. "uniwersalnych" należało samemu, "na wyczucie", określać czas ładowania, co oczywiście prowadziło praktycznie zawsze do przeładowania (za długie ładowanie) albo nie doładowania (ładowanie zbyt krótkie), albowiem nigdy nie wiadomo było, w jakim stopniu rozładowany jest akumulator, który chcemy ponownie naładować. A takie z kolei działania prowadziły generalnie albo do skrócenia czasu pracy na urządzeniu (akumulatory niedoładowywane), albo do skrócenia żywotności czy uszkodzeń samych akumulatorów (akumulatory przeładowywane).

  Do określania optymalnego naładowanie akumulatora stosowana jest metoda "-ΔV", wykorzystująca fakt, że napięcia na ładowanym akumulatorze rośnie aż do osiągnięcia maksimum przy optymalnie naładowanym akumulatorze, aby następnie zacząć spadać przy przeładowywaniu akumulatora.
  Metoda oznaczana bywa różnorodnie, zwykle w zależności od inwencji handlowca, a m. in.:
   -dV
   -dU
   -delta-V
   -delta-U
   -delta V
   -delta U
   minus delta V
   minus delta U
   mikroprocesorowa kontrola procesu ładowania...
  Innym wskazaniem
  stosowania ładowarek mikroprocesorowych jest oferowanie przez nie wielości opcji dodatkowych poza samym ładowaniem akumulatora.

Przegląd opcji i możliwości ładowarek mikroprocesorowych:
  Ładowanie (charging / charge mode [ang.])
  czyli podstawowa i oczywista funkcja każdej ładowarki.
  ·

  Ustawianie prądu ładowania (charging current set [ang.])
  jest to przydatna opcja, pozwalająca dobierać wielkość prądu, jakim będą ładowane akumulatory.
  Starsze typy akumulatorów były przystosowane generalnie do prądów ładowania rzędu 1/10C. Ładowanie ich większymi prądami, a zwłaszcza dużymi rzędu 1C, prowadzi zwykle do pogarszania parametrów akumulatora (zmniejszanie się pojemności), szybkie samo rozładowanie się akumulatora czy skrócenia czasu eksploatacji takiego akumulatora.
  Nowoczesne akumulatory przystosowane są typowo do ładowania dużymi prądami ładowania, zwykle do 1C.
  Każdy typowy akumulator można ładować prądem 1/10C, większymi prądami powinno się ładować tylko te, które mają to wyraźnie podane w informacjach handlowych czy technicznych, lub mają to podane na obudowie ("charging...", "charging current..."....)
  Jak liczymy C? Bardzo prosto (przykłady):
  • pojemność akumulatora: 1000mAh → C=1000 → 1C=1000 (mA) → 1/10C = 100 (mA)
  • pojemność akumulatora: 2600mAh → C=2600 → 1C=2600 (mA) → 1/10C = 260 (mA)
  Nie wszystkie ładowarki mikroprocesorowe mają ustawiane, przełączane czy regulowane prądy ładowania - część posiada jeden, ustawiony "na sztywno" prąd ładowania wybrany przez producenta.
  ·

  Rozładowanie (discharging / discharge mode [ang.])
  czyli możliwość ręcznego, kontrolowanego rozładowywania akumulatorów. Jest to opcja konieczna dla akumulatorów NiCd, przy akumulatorach NiHM jest to czynność eksploatacyjna zalecana do przeprowadzania co jakiś czas (jeśli systematycznie nie rozładowujemy akumulatorów "do końca" w czasie pracy), a mająca na celu przedłużanie żywotności akumulatora.
  ·

  Ustawianie prądu rozładowania (discharging current set [ang.])
  W niektórych ładowarkach możliwym jest ustawianie (regulacja) prądu rozładowania lub wybór jego wartości spośród dostępnych wielkości, część ładowarek ma ten wielkość prądu rozładowania ustawioną "na sztywno", bez możliwości zmian.
  Przyjętym jest, aby prąd rozładowania był w okolicach połowy stosowanego prądu ładowania.
  ·

  Odświeżanie / regeneracja akumulatorów (refresh / refresh mode [ang.])
  Akumulatory intensywnie używane przez długi okres czasu, akumulatory nieużywane przez długi okres czasu lub takie, które były niewłaściwie eksploatowane (wyładowywanie poniżej 0,9V) tracą swoje właściwości magazynowania energii, czyli ich pojemność zmniejsza się, czasami nawet drastycznie, albo mogą osiągnąć taki stan, kiedy ładowarka w trybie normalnego ładowania nie będzie w stanie ich ładować.
  W takim przypadku można dokonać próby odświeżenia / regeneracji takich akumulatorów, jeśli ładowarka udostępnia taki tryb pracy.
  Zwykle odświeżanie / regeneracja takich akumulatorów odbywa się poprzez wielokrotne cykle kolejnych powolnych ładowań i następujących po nich rozładowywań akumulatora, wszystko dokonywane małymi lub bardzo małymi prądami).
  W wielu przypadkach udaje się w ten sposób uratować akumulatory, należy jednakże zdawać sobie sprawę, że nie będą one już tak, jak nowe, a ich trwałość będzie już znacznie ograniczona.
  ·

  Podtrzymanie (trickle / trickle charging / trickle mode [ang.])
  Po zakończeniu cyklu ładowania ładowarki mikroprocesorowe przechodzą zwykle automatycznie w ten tryb pracy, przeciwdziałający samoistnej utracie nagromadzonej energii przez akumulator, pozostawiony w ładowarce. Część ładowarek można również przestawić w ten tryb bez konieczności ładowania akumulatorów.
  Podtrzymanie to ładowanie akumulatorów prądem o niskim natężeniu (dużo niższym od 1/10C).
  ·

  Testowanie pojemności akumulatorów (test / test mode [ang.])
  Niektóre modele ładowarek dają możliwość dokonania sprawdzenia pojemności posiadanych akumulatorów.
  Po rozładowaniu akumulatora ładowarka dokonuje cyklu jego naładowania, a następnie wyświetla informację o uzyskanej pojemności w mAh (mili amperogodziny) lub Ah (amperogodziny)
  Pojemność akumulatora to ilość zgromadzonej przez niego energii. Dla ułatwienia życia podaje ją się jako iloczyn natężenia prądu (czyli potocznie: prądu) oraz czasu, przez jaki dany prąd można czerpać z akumulatora, aż do osiągnięcia minimalnej dopuszczalnej wartości napięcia (0,9V).
  Przykładowo:
  2,4Ah oznacza możliwość poboru 2,4A przez 1 godzinę [2,4A x 1h = 2,4Ah]
  2400mAh oznacza możliwość poboru 2400mA przez 1 godzinę [2400mA x 1h = 2400mAh]
  2400mAh oznacza możliwość poboru 120mA przez 20 godzin [120mA x 20h = 2400mAh] (średni pobór prądu przez Rutusa w czasie typowej pracy)
  ·

  Zabezpieczenie przed przeładowaniem (overload protection [ang.])
  Dzięki stosowanej metodzie "-ΔV" określającej optimum naładowania akumulatora, ładowarki mikroprocesorowe umożliwiają uniknięcie efektu przeładowania akumulatora, grożącego utratą parametrów akumulatora.
  Gwoli ścisłości należy jednak ostrzec, że mogą się zdarzyć akumulatory, dla których ładowarka może mieć problem z określeniem momentu optymalnego naładowania. Będą to zwykle akumulatory częściowo uszkodzone, które mają już inne charakterystyki ładowania niż akumulatory sprawne.
  Dlatego też, warto zawsze obserwować ładowany pakiet akumulatorów, czy zachowują się one podobnie i osiągają naładowanie w podobnym czasie. Akumulatory ładujące się dużo szybciej lub dużo dłużej od pozostałych warto poddać procesowi odświeżenia / regeneracji, ewentualnie wymienić je na nowe lub wymienić cały komplet na nowy, pozbywając się sztuk podejrzanych.
  Trzeba pamiętać, że o czasie pracy na komplecie akumulatorów decyduje zawsze ten jeden najsłabszy (lub najsłabsze).
  ·

  Zabezpieczenie termiczne (overheat protection [ang.])
  Naturalną cechą procesu ładowania akumulatorów jest możliwość uzyskania przez akumulatory podwyższonej temperatury, tym większej, czym większy jest prąd ładowania. Jednakże, w pewnych sytuacjach temperatura akumulatorów może przekroczyć umowną granicę bezpieczeństwa, czyli być większą od 50°C, co może być spowodowane wieloma czynnikami, jak:
  • zbyt dużym prądem ładowania z uwagi na źle dobraną ładowarkę lub źle ustawiony (za wysoki) prąd ładowania;
  • uszkodzeniem akumulatora;
  • uszkodzeniem ładowarki.
  Przekroczenie temperatury bezpieczeństwa akumulatora może skutkować jego uszkodzeniem, zmianą parametrów, a nawet wybuchem.
  Typowe ładowarki mikroprocesorowe wyposażane są więc w czujniki temperatury ładowanych akumulatorów, wyłączające ładowarkę, jeśli temperatura któregoś z ogniw przekroczy granicę bezpieczeństwa.
  ·

  Detekcja uszkodzonego akumulatora (damaged batteries detection [ang.])
  Standardowym zachowaniem się ładowarek mikroprocesorowych jest testowanie sprawności akumulatora. Jeśli akumulator uznany zostanie za niesprawny lub uszkodzony (powodowane zwykle rozładowaniem znacznie poniżej 1V), wtedy ładowarka nie będzie takiego akumulatora ładować.
  Ratunkiem jest próba odświeżenia / regeneracji akumulatora lub wstępne naładowanie go w standardowej ładowarce "uniwersalnej", niewrażliwej na stan akumulatora. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że oba sposoby mogą nie przynieść pożądanego efektu, jeśli akumulator będzie w bardzo złym stanie.
  ·

  Wyświetlane informacje
  Dostępne na rynku ładowarki cechują się bardzo dużym rozrzutem, zarówno w sposobie wyświetlania informacji (Diody LED, moziki LED, wyświetlacze LCD), jak również i w zakresie samych wyświetlanych informacji (tryby pracy, ustawione opcje, wartości prądów, etc.).
  ·

  Ilość komór (doków, slotów) ładujących
  Większość nowoczesnych ładowarek posiada cztery komory ładujące dla czterech akumulatorów, spotkać można też ładowarki dwukomorowe, sześciokomorowe, ośmiokomorowe oraz o jeszcze większej ilości komór.
  Zawsze warto jest się rozejrzeć za ładowarką, która ma co najmniej tyle komór ładujących, ile akumulatorów znajduje się w zestawie zasilającym sprzęt, co znacznie ułatwi i przyspiesza proces ładowania.
  ·

  Możliwość ładowania różnych typów akumulatorów
  Praktycznie wszystkie dostępne ładowarki mikroprocesorowe przeznaczone do ładowania akumulatorów NiHM mogą również ładować akumulatory NiCd.
  Część z ładowarek, zwłaszcza tych o ilości komór ładujących większej niż cztery, oferuje również ładowanie akumulatorów innych wymiarów, jak AAA, C, D, czy akumulatorów blokowych 9V
  ·

  Niezależne komory (doki, sloty) ładujące
  Dla znakomitej większości ładowarek mikroprocesorowych komory ładujące są indywidualne, co oznacza, że każda komora pracuje niezależnie. Inaczej mówiąc, każdy akumulator w każdej komorze ładowany jest całkowicie niezależnie od innych.
  Jednakże zdarzają się sporadycznie wśród ładowarek mikroprocesorowych takie, które obsługują akumulatory parami, choć same akumulatory ładowane są niezależnie.
  ·

  Zasilanie ładowarki
  Ładowarki mogą być obecnie zasilane z wielu źródeł (czasami alternatywnie), co również może być istotne przy wyborze urządzenia:
  • z sieci energetycznej 230V AC
  • z zasilacza prądu stałego - zwykle +12V pod kątem zasilania w samochodzie
  • z portu USB
Tak więc dbajmy o nasze akumulatory dobierając im jak najlepszą ładowarkę... Oczko
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Kontakt | Forum użytkowników marki RUTUS i nie tylko ;) | Wróć do góry | Wróć do forów | Mobile Version | RSS